Karin Berger

Welkom op mijn website.
Hier vindt u een korte impressie van mijn kennis en kunde op het gebied van pedicure.
Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken dan kunt u mij bereiken op tel. 06-23787080.

Privacy verklaring Karin Berger

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Karin Berger verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Karin Berger, of om andere reden persoonsgegevens aan Karin Berger verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Karin Berger Potskampstraat 39 7576 CC Oldenzaal

De Praktijk is bereikbaar via:

telefoon: 06-06 23 78 70 80 of email: karin_berger@hotmail.com

2. Welke gegevens verwerkt Karin Berger met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, huisarts.

b) Medische vragen die voor mij als pedicure van belang zijn om te weten, zoals: Heeft u diabetes, reuma, medicijngebruik en andere relevante vragen.

c) adresgegevens eventueel postadres. d) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

e) Productgebruik van gegeven behandeling.

f) Het afhandelen van uw betaling.

2.2. Pedicure Praktijk Karin Berger verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

A, d en e) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

* contact over het te maken afspraken en de annulering van afspraken

* het reageren op uw vragen of productbestellingen

Karin Berger is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3. Email berichtgeving:

Karin Berger gebruikt uw naam en e-mailadres om afspraak herinneringen toe te sturen.

:

2.4. Informatie verstrekking aan derden:

Karin Berger verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Bewaartermijnen

Karin Berger verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen.

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Karin Berger passende technische en organisatorische maatregelen getroffen

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via Karin Berger kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 kunt u eveneens contact opnemen met Karin Berger.

5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Karin Berger uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4 Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacy verklaring kunt u contact opnemen met Karin Berger via telefoon: 06-06 23 78 70 80 of email: karin_berger@hotmail.com

6. Wijzigingen.

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.

De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

provoet
Gediplomeerd lid van ProVoet
in het bezit van aantekening DV
304915